Nuwe resepte

Stedelike boerdery begin in Tokio

Stedelike boerdery begin in Tokio

Skytop -rysvleis is een van die hoogste geboue in die stad

Die Nasie berig dat die dak van 'n luukse wolkekrabber in die glansryke woonbuurt Roppongi Hills in Tokio 'n verrassende kenmerk bygevoeg het. Die Mori -toring is die vyfde hoogste gebou in Tokio en het kantoorruimte, kleinhandelwinkels, 'n museum en nou 'n rys op die dak.

Hierdie projek is slegs een van vele wat wortel skiet in die nasleep van die toenemende belangstelling van inwoners van Tokio stedelike boerdery. Landbou is 'n jarelange komponent van die Japannese kultuurgeskiedenis. Burgers is baie trots op hul nasionale produk, sowel as die tradisionele voorbereidingsmetodes, soos pekel, voer en drankmaak.

Die gebou het onlangs sy jaarlikse rysplantgeleentheid gehou, waarna dit die Japannese koskultuur met 'n tuisgemaakte fees gevier het onthalwe proe en 'n verskeidenheid seisoenbestanddele uit die Niigata -prefektuur, alles tot ritmiese begeleiding deur tradisionele taiko tromspelers.

Die inisiatief vir stedelike boerdery verteenwoordig 'n begeerte om die groter gaping tussen metropolitaanse en landelike gebiede te oorbrug. Alhoewel die organiese en seisoenale voedselbeweging reeds algemeen aanvaar is, hoop amptenare dat nuwe projekte, soos die Mori Tower -rysvleis, landbouvennootskappe sal versterk en selfs stedelike inwoners aanmoedig om verhoudings met boere in hul tuisdorpe te ontwikkel.


Stedelike landbou en voedselstelsels in die stadsgebied: wat en hoekom

Gedurende die afgelope tien jaar het volhoubare stedelike landbou en stedelike voedselstelsels vinnig oorgegaan van 'n belangstelling in 'n groot belang en het die aandag getrek van beleidmakers en beplanners in baie stede, beide in ontwikkelende en ontwikkelde lande. Om ons verstedelikende wêreld te voed, het 'n noodsaaklikheid geword, veral in die lig van die klimaatnood, en stadsaktore reageer toenemend op die uitdaging.

Die (her-) bekendstelling van produktiewe landskappe in stadsontwerp en -ontwikkelingsbeplanning is algemeen aanvaar, in ooreenstemming met konsepte soos stedelike en stedelike landbou, landelike-stedelike skakels en landskapontwikkeling, stedelike voedselsisteme en voedselstelsels in die stad.

Hieronder stel ons 'n paar van die belangrikste konsepte bekend wat ons gebruik en help om te ontwikkel.

Die voedselstelsel word gedefinieer as "die hele reeks aktiwiteite, wat wissel van insetverspreiding deur produksie op die plaas tot bemarking en verwerking, wat betrokke is by die vervaardiging en verspreiding van voedsel aan beide stedelike en landelike verbruikers. Die voedselsisteem van 'n stedelike gebied bevat alle prosesse waardeur voedsel deurloop, van die produksie tot verwerking, vervoer, kleinhandel, verbruik tot die verwydering van kombuis- en tafelafval (insluitend voedselafval), asook alle rolspelers en instansies wat hierdie prosesse beïnvloed . Hierdie stelsel word beheer deur die (globale) markmeganismes, beïnvloed deur en ingebed in die plaaslike, streeks-, nasionale en internasionale beleidsraamwerke. Verder word dit in verskillende openbare domeine geplaas, hoofsaaklik in die landbou, openbare gesondheid, omgewingskwessies en die ekonomie, maar daar is ook ander beleidsvelde wat op die een of ander manier met voedsel verband hou. ” (Wiskerke, 2009).

A veerkragtige voedselstelsel word verstaan ​​as: '' 'n Stelsel wat mettertyd die vermoë het om genoeg gesonde, volhoubare en billike voedsel aan almal te bied in die lig van chroniese spanning en akute skokke, insluitend onvoorsiene omstandighede [...]. 'N Veerkragtige voedselstelsel is robuust (dit kan versteurings weerstaan ​​sonder om voedselsekerheid te verloor), het oortolligheid (elemente van die stelsel is vervangbaar en kan die gevolge van spanning en skokke absorbeer), is buigsaam, kan vinnig verlore voedselsekerheid herstel en kan aanpas by veranderende omstandighede. ” (Carey et al, 2016). Dit het dus waarskynlik 'n paar van die volgende kenmerke:

 • die vermoë om bedreigings te monitor en aan te spreek en ramprisiko's in voedselstelsels te verminder, insluitend die impak op natuurlike (groen) en mensgemaakte infrastruktuur, insluitend ander stelsels waarop die voedselstelsel afhang (bv. vervoer, paaie, toegang tot brandstof, elektrisiteitsnetwerk, kommunikasie) )
 • die vermoë om weerstand te bied teen die impak van skokke en spanning vir kwesbare voedselsisteemaktore (bv. kleinboere en familieboere, vroue, inwoners van informele nedersettings)
 • 'n bydrae tot die vermindering van kweekhuisgasvrystellings (GHG)
 • ondersteuning vir effektiewe grondbestuur en grondherstel en beskerming van ekostelseldienste
 • gediversifiseerde voedselvoorsieningskettings wat gebruik maak van groot- en kleinskaalse stelsels vir voedselproduksie en -verspreiding, wat verskillende benaderings tot produksie en verspreiding gebruik, en wat gebruik maak van beide kommersiële en gemeenskapsgebaseerde bronne, sonder om van een bron afhanklik te wees
 • die vermoë om afvalstrome (afvalwater, voedselafval en organiese afval) te gebruik vir voedselproduksie
 • die vermoë om sinergieë te skep en veelvuldige voordele oor 'n reeks beleidsdoelwitte te behaal, bv. toegang tot gesonde kos te verhoog en werk te skep
 • mensgesentreerd en inklusief-mense is die kern van die voedselsisteem, wat baat by groter toegang tot gesonde, volhoubare voedsel en werk, en aktief betrokke is by die voedselsisteem as burgerverbruikers.

A stadsgebied is 'n gegewe geografiese gebied wat een of meer stedelike sentrums en hul omliggende stedelike en plattelandse binneland insluit, waaroor mense, voedsel, goedere, hulpbronne en ekosisteemdienste vloei.

A voedselstelsel in die stadsgebied (CRFS) omvat alle akteurs en aktiwiteite van die voedselsisteem wat in die stadsgebied plaasvind en waaroor (verskeie) plaaslike/streeksregerings beplannings- en ingrypingsbevoegdhede het.

Die CRFS-benadering, ontwikkel deur RUAF en die FAO, is daarop gemik om die ontwikkeling van veerkragtige en volhoubare voedselsisteme te bevorder deur landelike-stedelike skakels te versterk. Regdeur die voedselketting is 'n ideale CRFS kweek:

 • Voedselsekerheid en voeding vir stedelike en landelike inwoners.
 • Lewe en ekonomiese ontwikkeling vir alle rolspelers in die voedselketting en verbruikers.
 • Volhoubare bestuur van natuurlike hulpbronne en minimale omgewingsimpak.
 • Sosiale insluiting en billikheid van alle rolspelers in die voedselketting en verbruikers.

Die CRFS -toolkit, gebaseer op RUAF se MPAP -benadering (sien hieronder), bied leiding oor die beoordeling van CRFS -volhoubaarheid en veerkragtigheid en beleidsbeplanning.

RUAF en FAO werk tans daaraan om klimaatbestendigheid en geslagsaspekte van CRFS -benadering te versterk. Met FAO en die Milaan Urban Food Policy Pact (MUFPP), het RUAF 'n stel aanwysers CRFS -aanwyserraamwerk ontwikkel.

Stedelike en buite-stedelike landbou (UPA) of stedelike en peri-stedelike landbou en bosbou (UPAF) word gedefinieer as die verbouing van bome, voedsel en ander landbouprodukte (kruie, potplante, brandstof, voer) en die veeteelt (en visserye) binne die beboude op die gebied of aan die rand van stede. UPAF bevat produksiestelsels soos tuinbou, vee, (landbou) bosbou en akwakultuur en insetvoorsiening, verwerking en bemarkingsaktiwiteite.

Die opvallendste kenmerk van stedelike landbou is nie die stedelike ligging nie, maar eerder die feit dat dit 'n integrale deel van die stedelike sosio-ekonomiese en ekologiese stelsel is (Mougeot, 2000). Dit gebruik stedelike hulpbronne (grond, arbeid en organiese afval), verbou produkte vir stedelike burgers, word sterk beïnvloed deur stedelike toestande (stedelike beleid en regulasies, hoë mededinging om grond, stedelike markte, pryse, ens.) En beïnvloed die stedelike stelsel (het gevolge vir stedelike voedselsekerheid en armoede, sowel as vir ekologie en gesondheid).

Die presiese aard van stedelike landbou wissel van stad tot stad en hang af van die volgende afmetings:

 • betrokke akteurs
 • ligging (binne-stedelike of voorstedelike op of buite erf privaat of publiek, ens.)
 • tipes produkte wat verbou word (voedselprodukte van verskillende soorte gewasse en diere, sowel as nie-voedselprodukte).
 • tipes ekonomiese aktiwiteite (produksie, verwerking en bemarking, asook insette en dienslewering
 • produkbestemming / graad van markoriëntasie (selfverbruik, markgerigte stedelike landbou)
 • skale van produksie en tegnologie wat gebruik word.

Belangstelling in UPA word veroorsaak deur erkenning van sy (potensiële) veelvuldige byvoordele en bydraes.

UPA bied 'n aanvullende strategie om:

 • stedelike voedselsekerheid te verbeter
 • stedelike armoede te verminder
 • bevorder sosiale insluiting
 • stedelike omgewingsbestuur te verbeter, insluitend produktiewe hergebruik van stedelike afval
 • bydra tot plaaslike ekonomiese ontwikkeling
 • bou weerstand teen voedselsisteme.

Stedelike beleidmakers kan aansienlik bydra tot die ontwikkeling van veilige en volhoubare stedelike landbou en voedselsisteme. Hulle kan byvoorbeeld:

 • skep 'n bevorderlike beleidsomgewing en formele aanvaarding van stedelike landbou as stedelike grondgebruik
 • verbeter toegang tot vakante oop stedelike ruimtes deur middel van die beplanningstelsel en verhoog grondbesit
 • verhoog die produktiwiteit en ekonomiese lewensvatbaarheid van stedelike landbou deur die verbetering van stedelike boere se toegang tot opleiding, tegniese advies en krediet en die ondersteuning van stedelike boerorganisasies
 • maatreëls te tref om gesondheids- en omgewingsrisiko's wat met stedelike landbou verband hou, te voorkom/te verminder, insluitend sektorale koördinering tussen departemente vir gesondheid, landbou en omgewing, onderwys en opleiding.

Verskillende beleidsperspektiewe is nuttig in die ontwerp van alternatiewe beleidscenario's vir die ontwikkeling van binne- en buitestadse landbou:

 • die sosiaal perspektief, wat verband hou met bestaansgerigte tipes stedelike landbou
 • die ekonomiese perspektief, veral met betrekking tot markgerigte tipes stedelike landbou
 • die ekologies perspektief, met verwysing na tipes stedelike landbou wat 'n multifunksionele karakter het.

Hierdie drie perspektiewe sluit mekaar nie uit nie. In die praktyk sal die meeste beleide oor stedelike landbou gebaseer wees op 'n mengsel van hierdie perspektiewe, met verskillende klem op verskillende plekke.

RUAF het die Beleidsvorming en aksiebeplanning met veel belanghebbendes (MPAP) benadering.
Vanweë die deurlopende en multidimensionele aard van stedelike landbou, behoort beleidsontwikkeling en aksiebeplanning verskeie sektore en dissiplines te betrek. Stedelike boere, en die gemeenskapsorganisasies en nie -regeringsorganisasies wat hulle ondersteun, moet by die beplanningsproses betrokke wees. In die besonder moet die stedelike armes self deelneem aan situasie -analise, prioriteitsstelling en aksiebeplanning en implementering.

Sulke konsultasieprosesse sal die uitkomste van beleidsontwikkeling en aksiebeplanning meer robuust, omvattend, aanvaarbaar en volhoubaar maak. Dit word toenemend erken en geïnkorporeer in stedelike beplanningsbenaderings, soos die beplanningsmetodologieë vir meer spelers.


Uit noodsaaklikheid gegroei: vertikale boerdery neem toe in die verouderde Japan

In Japan begin vertikale boerdery sterk, aangesien tradisionele metodes 'n dubbele bedreiging in die gesig staar deur die veroudering van die bevolking en die migrasie na die stede

Die onbeskryflike gebou op 'n nywerheidswerf naby Kyoto gee min aanduiding van die produktiwiteit daarbinne: 30 000 blaarslaai groei daagliks hier, onder kunsmatige lig en met min menslike ingryping.

Hierdie 'groentefabriek', wat die nuutste vertikale boerderytegnieke gebruik, is deel van 'n neiging wat uit nood in Japan ontstaan ​​het, waar tradisionele boerdery 'n dubbele bedreiging in die gesig staar deur die veroudering van die bevolking en migrasie na die stede.

Met die gemiddelde ouderdom van 'n boer in Japan op 67 en min kandidate om diegene wat besig is om te sterf, te vervang, is die land genoodsaak om 'n baanbreker te word in die sogenaamde vertikale boerdery.

Wêreldbekende ondernemings soos Panasonic, Toshiba en Fujitsu het probeer om ou halfgeleier-produksielyne met verskillende vlakke van sukses te omskep.

Een van die min ondernemings wat vinnig wins maak, produseer Spread jaarliks ​​11 miljoen slaaiblare uit sy nuutste fabriek in Kyoto, 'n groot steriele gebied waar die groente op 'n paar meter hoë rakke gestapel word.

Masjiene verskuif die blaarslaai rondom die fabriek na gebiede waar die lig, temperatuur en humiditeit ideaal is vir die groeistadium. Die proses werk sonder grond of plaagdoder, en slegs 'n dosyn mense word gebruik om die blaarslaai aan die einde te versamel.

In sommige fasiliteite in Japan word groente op 'n paar meter hoë rakke verbou

Ander lande het vertikale boerderytegnieke gebruik-veral in Denemarke en die Verenigde State-maar die bevolkingskrisis in Japan beteken dat die boere besig is om uit te sterf, met vraagtekens oor hoe die wêreld se derde grootste ekonomie homself kan voed.

"Gegewe die gebrek aan mannekrag en afname in landbouproduksie, het ek gevoel dat 'n nuwe stelsel nodig is," het Shinji Inada, baas van Spread, aan AFP gesê.

Verspreiding het 'n geruime tyd geneem om die proses byna volledig geoutomatiseer te maak: 'n ouer fabriek in Kyoto het nog 'n paar dosyne mense in diens om die blaarslaai te vervoer - 'n 'moeilike taak', erken een personeellid.

Maar die voordele is duidelik: "Ons kan die hele jaar in groot hoeveelhede en teen 'n stabiele tempo produseer, sonder om deur temperatuurveranderinge geraak te word," het Inada gesê.

'Die ander voordeel is dat ons min verliese het omdat ons produkte langer bewaar word,' het die groentemagnaat bygevoeg.

Japan het reeds ongeveer 200 blaarfabrieke wat kunsmatige lig gebruik, maar die meerderheid hiervan is op klein skaal, maar volgens die spesialis-adviesgroep Innoplex sal hierdie fabrieke teen 2025 verdubbel

'Volhoubare landbou'

Inada het gesê dat die onderneming aanvanklik probleme ondervind het met die verkoop van die blaarslaai, maar hulle het nou 'n goeie handelsmerk gegroei deur konstante kwaliteit teen 'n konstante prys te lewer - in 'n land waar die pryse aansienlik wissel na gelang van die seisoen.

Versprei se blaarslaai word op supermarkrakke in Kyoto en die hoofstad Tokio gevind, en Inada het groot uitbreidingsvisies om die produksie nader te bring aan die plek waar die groente verbruik word.

Die firma bou 'n fabriek in Narita naby Tokio en kyk verder na lande waar die klimaat nie geskik is vir sulke landbou nie. "Ons kan ons produksiestelsel maklik na baie warm of baie koue klimate uitvoer om blaarslaai te kweek," het Inada gesê.

Maar is hierdie stelsel omgewingsvriendelik? Inada het gesê dat hy gehuiwer het voordat hy die konsep oor hierdie vraag begin het, maar het uiteindelik geredeneer dat die voordele die nadele weeg.

'Dit is waar dat ons meer energie gebruik in vergelyking met die produksie van die son, maar aan die ander kant is ons produktiwiteit hoër as op 'n soortgelyke oppervlakte,' het hy gesê.

Met die gemiddelde ouderdom van 'n boer in Japan op 67 en min kandidate om diegene wat uitsterf, te vervang, is die land genoodsaak om 'n baanbreker te word in die sogenaamde vertikale boerdery

Die stelsel stel die onderneming in staat om agt blaarslaai per jaar te produseer, ongeag die seisoen. Verspreiding gebruik ook aansienlik minder water as tradisionele landboumetodes.

"Ek glo ons dra by tot 'n volhoubare landbou vir ons samelewing," beweer Inada.

Japan het reeds ongeveer 200 blaarfabrieke wat kunsmatige lig gebruik, maar die meerderheid hiervan is op klein skaal, maar volgens die spesialis-adviesgroep Innoplex sal sulke fabrieke teen 2025 verdubbel.

En ander maatskappye spring op die wa met slim landbou, terwyl Mitsubishi Gas Chemical 'n fabriek in die noordooste van Fukushima bou wat daagliks 32 000 slaaiblare sal produseer.

Dit is ook nie net blaarslaai nie: tamaties en aarbeie wat deur kunsmatige lig deur die rekenaar gekweek word, is op pad na 'n tafel naby jou.


Stedelike groenteboerdery vertrek in die skaap- en verbouingsgebied in Victoria

Edenhope is 'n klein dorpie in die weste van Victoria, nie bekend vir sy blaarslaai nie. Dit is eerder die tuiste van meestal boerdery- en skaapboere.

Maar 'n nuwe stedelike boerdery verander dit.

Lucas King het sy stedelike boerdery in Maart met 'n paar erwe in die middel van die platteland begin.

Ek probeer om 'n leefstyl te skep waar jy nie net naby jou gesin is nie, maar ook om iets gesond vir jou gemeenskap en vir jouself te skep, "het hy gesê.

King het gesê dat hy nog altyd so 'n boerdery wou begin, maar hy was nie seker hoe om dit te doen nie.

Ek het nog altyd daarin belanggestel om volhoubaar te lewe, maar ek het nie presies geweet hoe die proses sou verloop nie, 'het hy gesê.

"En ek het nie regtig besef dat daar 'n manier is om geld daaruit te verdien nie."

Toe kom die heer King op Curtis Stone, 'n Amerikaner wat homself 'die stedelike boer' noem.

"Toe ek agterkom dat hierdie ouens 'n winsgewende stelsel het, het ek basies gesê:" Ja, ek sal dit doen en dit kopieer, "het hy gesê.

"As jy kyk wat iemand soos Curtis Stone doen, verdien hy meer as $ 100,000 op 'n derde van 'n hektaar."

Minder as ses maande nadat King begin het, verbou hy 'n menigte blaarslaai, radyse, koljander, beet, wortels en meer.

Hy het ook 'n klein proefoes van broccoli verbouing.

King het gesê dat die streek, ondanks die feit dat die streek nie bekend is vir die groente nie, dit makliker gemaak het om dit te verbou.

"Dit is 'n bietjie makliker as dit 'n hoë intensiteit het en op klein skaal," het hy gesê.

Ek het rybedekkings, 'n plastiektonnel wat help met ontkieming, en ek het 'n sprinkelstelsel vir besproeiing. & quot

Die plaaslike supermark en koffiewinkel verkoop die produkte van Mr King, en hy neem dit ook oor die grens van Suid -Australië om te verkoop.

Ek gebruik 'n stroper wat eintlik 'n toestel is wat van 'n boor afloop, 'het hy gesê.

"Ek loop basies daarmee saam en versamel dit en verwerk dit, en die volgende dag is dit redelik in die winkels."

King beplan om die reeks groente wat hy verbou, uit te brei.

& quotDit is winter. Sodra die lente aanbreek, doen ons tamaties en ander soorte gewasse, "het hy gesê.


Stedelike boerdery neem na die dakke

Met meer fokus op voeding, vars voedsel en die verskaffing van voedsel aan stedelike gebiede wat dikwels groot gebiede het wat kwalifiseer as 'voedselwoestyne' ('n gebied waar kruidenierswinkels en toegang tot vars produkte en vleis beperk of andersins beperk word, wat dikwels vertrek geriefswinkels as die belangrikste bron vir kruideniersware), is daar baie moeite gedoen met die idee van stedelike boerdery.

Dikwels is een van die probleme met stedelike boerdery bloot om die ruimte te vind om eers met die gewasse te plant. Afgesien van leë persele, wat al dan nie in belastingkwessies vasgemaak kan word, of eienaars het wat ander planne het, is die dakke een van die min spasies wat in stedelike gebiede beskikbaar is.
Stedelike tuine draai oral op dakke op. Maatskappye, hospitale en ander groepe wat daarin belangstel om terug te gee aan hul gemeenskappe, het hul dakke in tuine en kweekhuise begin verander om ten minste 'n paar voedingsondersteuning aan behoeftiges te bied.

In stede in die VSA is daar 'n paar indrukwekkende stedelike plase op die dak, waarvan die grootste in Chicago is, wat 'n indrukwekkende oppervlakte van 75 000 vierkante meter beslaan en ongeveer 10 miljoen blare en kruie per jaar produseer.

In Boston, 'n ander stedelike plaas op die dak van die Boston Medical Center, word nie net vars groente geproduseer nie, maar ook 2 byekorwe wat heuning produseer.

Ander stedelike boerdery -tegnieke het 'n meer direkte voordeel vir diegene wat van die netwerk af wil gaan. Metodes soos vertikale boerdery kan byna oral toegepas word en kan steeds voedsel produseer, selfs met minder hulpbronne, lig en vinniger omdraai as tradisionele boerderymetodes.


Stedelike boerdery 2.0: Geen grond, geen son nie

Mede-stigter van Big Box Farms, medestigter Sam Miller-McDonald, wat 'n hidroponiese blaarsaad ondersoek, meen dat binneboerdery meer energie-doeltreffend kan wees as tradisionele landbou. Deur Jennifer Alsever, bydraende skrywer 23 Desember 2010: 05:48 ET

(CNNMoney.com) - Vergeet die konvensionele wysheid wat sê dat groente op groot plase in die Midde -Weste verbou moet word. Wat as gewasse op kommersiële skaal wortel skiet in grotte-stadspakhuise, sonder sonlig of grond?

Noem dit stedelike boerdery 2.0. Die afgelope dekade was die stadslandbou grotendeels die provinsie van nie-winsgewende organisasies, skoolgroepe, afvallige tuiniers en restaurante wat saad op dakke saai. Maar die nuutste ras stadsboere is sakelui. In hul hande is die stedelike landbou besig om op te skaal om te voldoen aan 'n toenemende vraag in die middestede na veilige, organiese en plaaslik verboude voedsel.

Een so 'n binneboerdery het in September in Vancouver geopen en blaarslaai en spinasie verbou in 'n pakhuis van 8.000 vierkante meter met behulp van 'n hidroponiese stelsel wat vuil en weer met turfmosproppe en sirkuleerde water vervang. Hoë-doeltreffende LED-beligting tref plante wat op gestapelde rakke groei.

Die blaarslaai-onderneming met Eco Spirit-wat in besit is van die plaaslike Squamish Nation-stam-verskaf nou agt winkels vir Choices Markets, 'n natuurlike voedselketting in groter Vancouver. Die stam het die tegnologie van TerraSphere Systems in Kanada gelisensieer en beplan om die Eco Spirit -etiket tot 'n groter handelsmerk plaaslik verboude produkte te laat groei.

"Dit is skoon, dit is veilig, dit is goed vir die omgewing," sê Nick Brusatore, tegniese direkteur van TerraSphere Systems in Vancouver, wat agt jaar gelede begin het met die ontwikkeling van die binnenshuise boerdery tegnologie. TerraSphere het vanjaar $ 4 miljoen verdien uit toerustingverkope en tegnologielisensies aan organisasies soos die Squamish Nation. Nuwe binnenshuise plase word beplan vir New York, New Jersey, Ontario en Rhode Island.

"Die vraag is ongetwyfeld daar," sê Brusatore. "Ons gaan oral kos produseer."

Dit sal nie 'n probleem wees om leë ruimte te vind nie. Amerika is besaai met duisende verlate groot bokswinkels, 'n neiging wat aangevuur word deur die spetterende ekonomie. Ongeveer 11% van die kommersiële en industriële vaste eiendom landwyd bly leeg-dubbel die vakaturekoers van net vier jaar gelede, volgens Reis Inc., wat eiendomsdata opspoor.

Dit is ook redelik maklik om kopers te vind. Groot kruideniers, van Wal-Mart (WMT, Fortune 500) tot Whole Foods (WFMI, Fortune 500), het die verkoop van plaaslik verboude voedsel 'n prioriteit in hul winkels gemaak.

"Stedelike landbou is 'n groeibedryf," sê Dickson Despommier, professor in mikrobiologie aan die Universiteit van Columbia en skrywer van Die vertikale plaas. Sy boek toon 'n visie vir kommersiële landbou in hoëtegnologie-kweekhuise tot 30 verdiepings lank, met die voetspoor van 'n hele stadsblok.

Aan die ander kant: kritici is bekommerd dat vandag se stedelike boerderye 'n groot en kortstondige energievark sal wees, wat veroorsaak word deur elektrisiteitsrekeninge wat hulle nie kan bekostig nie.

Talle ondernemings het dit al probeer doen, selfs die groot ouens soos General Mills, 15 jaar gelede, 'sê Bruce Bugbee, 'n professor in gewasfisiologie aan die Utah State University. & quot Dit is te duur. Mense besef nie hoeveel lig dit verg om plante te kweek nie. & Quot

Maar dit sal nie keer dat entrepreneurs probeer nie. Jordan Motzkin, 22, van New York, het toekennings van die National Science Foundation en die College of the Atlantic gewen vir sy begin, Big Box Farms, wat 'n prototipe in Maine klaar getoets het en beplan om 'n binnenshuise plaas vroeg in 'n ou pakhuis in Brooklyn te open volgende jaar.

Hy verwag dat die plaas miljoene pond organiese blaarslaai en basiliekruid sal laat groei. Motzkin hoop dan om dit te herhaal, eers met plase in Chicago en Philadelphia, dan elders in die land.

Hy beplan om die hele operasie - van binneklimaatbeheer tot hidroponika en LED -beligting - op afstand met iPhone -toepassings uit te voer. Big Box Farms werk ook saam met Philips Electronics om hul nuutste generasie LED -ligte te toets, wat nog nie vir die publiek beskikbaar is nie. Motzkin sê die nuwe LED's kan 'n groot verskil maak en die energie -doeltreffendheid met 40% tot 60% verbeter.

'U maak van voedsel 'n fabriekscenario, waar u die omgewing heeltemal kan beheer,' sê Chris Higgins, 'n bedryfskonsultant en eienaar van Hort Americas, 'n verskaffer van hidroponiese teeltstelsels in Dallas. Hulle kan 365 dae per jaar produksie kry, wat 'n groot voordeel sou wees. Hulle is op die voorpunt. & Quot

Hulle lewer ook meer opbrengs. Despommier sê dat 'n gestapelde hidroponiese operasie jaarliks ​​ongeveer 64 blaarslaai per vierkante voet kan oplewer, vergeleke met ongeveer drie koppe op 'n tradisionele plaas buite.

'N Ander nuwe onderneming, Gotham Greens, sal hidroponika gebruik om alles van bok choy tot basiliekruid te laat groei in 'n omheinde kas op die dak in die middel van Brooklyn. Die maatskappy het $ 2 miljoen by beleggers ingesamel en behoort die kweekhuis van 15.000 vierkante meter hierdie lente klaar te maak, wat 40 ton gewasse per jaar produseer, waarvan die meeste aan 'n plaaslike Whole Foods-winkel verkoop sal word.

In San Francisco beplan Cityscape Farms om blaarslaai en kruie te verbou en vis te kweek in water-gebaseerde aquaponics-stelsels in kweekhuise wat op stedelike dakke en leë persele geleë is.

Mike Yohay, uitvoerende hoof van Cityscape, voorspel dat 'n kweekhuis van 10.000 vierkante voet deur die uitskakeling van vervoerkoste en kunsmis $ 500.000 wins en 20 tot 30 ton kos per jaar vir plaaslike supermarkte en korporatiewe kafeteria kan lewer.

Sommige beleggers word egter steeds nie verkoop met die idee dat binnenshuise stadsplase bekostigbare kos kan produseer en 'n groot finansiële voordeel kan behaal bo tradisionele boere wat net 60 tot 100 myl ver is nie.

Ons het 'n halfdosyn maatskappye hieraan sien werk, 'sê die waagkapitalis van Silicon Valley, Paul Matteucci. & quot Die kwaliteit van die produk is meestal uitstekend, maar die koste is nog steeds te hoog. & quot

Maar in Vancouver is Eco Spirit optimisties. Die binnenshuise blaarslaai moet $ 400,000 tot $ 1 miljoen jaarlikse inkomste genereer, sê Gibby Jacob, hoof van Squamish Nation. Die stam het $ 2 miljoen betaal vir die toerusting en sy franchiselisensie van TerraSphere.

Sedert die produkte drie maande gelede in die winkels begin verskyn het, het verbruikers dit letterlik opgeëet, sê Mark Vickars, uitvoerende hoof van Choices Markets. Hulle betaal tot $ 5 vir 'n houer van 5,3 gram van die plaaslik gekweekte blaarslaai.

"Die kwaliteit is uitstekend, die voedingsvlakke is hoog, die rakleeftyd is lank," sê Vickars. "Ons probeer altyd om lokaal te gaan, en dit gee ons 365 dae per jaar plaaslik."


Dakboerdery begin in Singapoer

AAN die dak van 'n winkelsentrum in Singapoer, 'n stuk eiervrugte, roosmaryn, piesangs en papajas staan ​​in kleurvolle kontras met die grys wolkekrabbers van die sakegebied van die stad.

Die terrein van 10.000 vierkante meter is onder 'n groeiende aantal plase op die dak in die land, deel van 'n poging om meer voedsel plaaslik te produseer en die afhanklikheid van invoer te verminder.

Die regering is die stryd te midde van kommer oor klimaatsverandering wat oesopbrengste wêreldwyd verminder en handelsspanning wat invoer beïnvloed, maar dit is ekstra stukrag gegee deur die koronaviruspandemie.

'Die algemene wanopvatting is dat daar geen ruimte is om in Singapoer te boer nie, want ons is skaars,' sê Samuell Ang, uitvoerende hoof van Edible Garden City, wat die perseel in die winkelsentrum bestuur.

'Ons wil die vertelling verander.'

Stedelike plase ontstaan ​​in stede regoor die wêreld, maar die strewe om erwe op die dak te bou, het dringend begin in digbevolkte Singapoer, wat 90% van sy voedsel invoer.

Boerdery was eens algemeen in die land, maar het afgeneem namate Singapoer ontwikkel het tot 'n finansiële middelpunt vol hoogtes. Nou is minder as 1% van sy grond aan landbou gewy.

Die afgelope paar jaar het die stad egter steeds meer erwe op die dakke sien uitspruit.

Die owerhede het verlede jaar gesê dat hulle beoog om teen 2030 30% van die bevolking se "voedingsbehoeftes" plaaslik te bekom, en wil die produksie van vis, eiers en groente verhoog.

Met die toenemende vrees vir koronavirus oor die ontwrigting van die voorsieningsketting, het die regering sy pogings versnel en aangekondig dat die dakke van nege parkeerplekke stedelike plase sou word en S $ 30 miljoen (RM91 miljoen) vrystel om die plaaslike produksie te verhoog.

Edible Garden City, een van verskeie ondernemings wat stedelike plase in Singapoer bedryf, bedryf ongeveer 80 dakke.

Maar hulle het ook baie voedseltuine geskep op meer ongewone plekke, waaronder 'n voormalige gevangenis, in vraghouers en op hoë woonstelbalkonne. Hulle plase gebruik slegs natuurlike plaagdoders soos neemolie om plae af te weer.

'Wat ons regtig wil hê, is om die boodskap te versprei om ons eie voedsel te verbou. Ons wil voorstaan ​​dat u regtig nie groot stukke grond nodig het nie, ”sê Ang.

Die onderneming verbou meer as 50 soorte voedsel, wat wissel van eiervrugte, rooi okra en wilde passievrugte tot blaargroentes, eetbare blomme en "mikrogreens", groente wat geoes word as hulle nog jonk is.

Dit gebruik ook hoë-tegnologie metodes. Op 'n plek in 'n vraghouer toets hulle 'n gespesialiseerde stelsel van hidroponika - die groei van plante sonder grond - wat deur 'n Japannese onderneming ontwikkel is.

Die stelsel beskik oor sensors wat toestande monitor, en streng higiënereëls beteken dat gewasse sonder plaagdoders verbou kan word.

Die produkte van Edible Garden City word op dieselfde dag geoes, verpak en afgelewer - hoofsaaklik aan restaurante - maar aanlynklante kan ook inteken op 'n gewone afleweringsboks met vrugte en groente.

Die verkope aan restaurante het vertraag toe Singapoer ondernemings gesluit het om die koronavirus van April tot Junie te bevat, maar Ang het gesê dat huishoudelike kliënte in dieselfde tydperk drievoudig gegroei het.

William Chen, direkteur van die voedsel-, wetenskap- en tegnologieprogram aan die Nanyang Technological University in Singapoer, het gesê dat die ontwikkeling van stadsplase 'n 'manier is om die skok van onderbrekings in die voorsieningsketting te buffer'.

"Die wolkekrabberboerdery in Singapoer is beslis 'n uitstekende opsie," het hy bygevoeg.

Tog is daar beperkinge op wat 'n land wat die helfte van die grootte van Los Angeles is, kan bereik, en Chen beklemtoon dat die stad steeds moet staatmaak op die invoer van ander stapelvoedsel, soos vleis.

'Ons het nie diereplase nie, en vir rys het ons nie die luukse van grond nie,' het hy gesê. "Om rys en koring binne te verbou, sal baie duur wees, indien nie onmoontlik nie."

Boonop bied 'n gebrek aan vaardige boere 'n uitdaging.

"Hoewel ons mense met 'n belangstelling in boerdery kan werf, het hulle nie die nodige ervaring nie," het Ang gesê. -AFP-Relaxnews


Vertikale boerdery neem af in die voormalige nagklub in Wellington

Eens het die nagklubgangers van die mure van 'n Wellington -kelder afgebons, maar nou is dit omskep in 'n stedelike marktuin met meer as 80 restaurante.

Die ligte is nog steeds daar, maar die buierige blues is vervang deur die nuutste veelkleurige LED-kweekligte.

Shoots Microgreens is 'n nuwe onderneming wat klein gewasse verbou, hoofsaaklik vir restaurante, maar sommige produkte word deur winkels soos Moore Wilson verkoop.

Microgreens is die eerste lote en blare met 'n intense geur, en is gewild onder sjefs en kroegmanne vir die versiering van etes en skemerkelkies. Baie bekende blare kan as mikrogreens gebruik word, insluitend mosterd, basiliekruid, roket en koljander.

Mede-eienaar Matt Keltie het die onderneming verlede jaar begin en hy het nou drie voltydse werkers in diens, hoewel dit nog nie wins sal maak nie.

Alhoewel dit skynbaar 'n hidroponiese stelsel is, bemark Shoots Microgreens homself as anders as sulke algemene tuinondernemings wat al dekades lank bestaan.

First, the location: vertical farms have sprung up in a number of major urban centres where the crops are grown close to where people consume them – in high rises, derelict buildings and abandoned warehouses – reducing carbon emissions and maximising unused spaces in cities.

"It's all about using an efficient production area, recycling water, and having a lower carbon footprint."

Secondly, the crops are grown without the need to cart in soil and spray the chemicals that conventional growers use to control animal pests, fungal diseases and weeds.

Thirdly, everything is recycled including the water and growing trays, and deliveries are made using e-bikes.

Keltie started the business in a garage before moving into a smaller space than where he is now. Once he had successfully realised the proof of concept and started to supply restaurants, he had enough confidence to launch the business.

The Energy Efficiency and Conservation Authority (Eeca) helped with a $12,300 investment in the special LED grow lights.

Compared with traditional incandescent hydroponic lamps, the LEDs are cool to the touch, and can be frequency controlled to improve productivity – they grow the shoots around twice as fast as their halogen counterparts.

The LEDs conserve 45 per cent more lighting electricity, saving Keltie's business about $25,000 a year on its power bill.

With customisable spectrums of light, the colour of LEDs can be adjusted to optimise the growth of each specific variety of microgreens. As they do not produce heat, they can be stacked at every vertical layer, with no risk of heat damaging plants, as with incandescent hydroponic lamps.

Every day chefs order their microgreens and are delivered or collected.

The non-soil medium the plants are grown in is a trade secret, although Keltie is planning on moving to a hemp-based medium once it becomes available.

Keltie says the taste of the microgreens is governed by the light applied to the plants – the lights are one component but managing and changing a lone or all components of the growing system influences the plants.

"When I take two trays of the same plants grown under different numbers of bulbs, some chefs can tell me how they've been grown because there's a subtle difference in flavour. It's all about the mix of water and lights.

"Not only do the LEDs provide the right growing spectrums, they are hellishly efficient in terms of power."

A supplier provides the fertiliser in the right sorts of ratios but Keltie is starting to test which plants take up which nutrients, so he can apply a specific rather than a broad spectrum mix. For example, peas do not require much nitrogen.

He admits there has been a lot of trial and error in the start-up period.

"When people say how far down the track are you with your learning, I say about 5 per cent, I've still got a solid 95 per cent left to learn. But we hope to start soon in Auckland, once we've ironed out the issues here."

Prices start at $7.25 for a tray of peas, which grow in a little over a week, whereas slower growing red sorrel is priced accordingly higher.

Capitol Restaurant owner-chef Tom Hutchison says he buys the microgreens every day.

"It's good that they're doing well, the product is fantastic."

Hutchison is not so much a fan of the very young greens, preferring the more mature, larger leaves.

Eeca technology innovation manager Dinesh Chand worked with Keltie to help get the project off the ground.

"This project not only shows potential for LEDs to reduce electricity use and increase productivity, but is a great example of reducing transport-related emissions. In this case, supplying locally eliminates the equivalent annual carbon emissions of taking 20 cars off the road."

Vertical farming can save up to six times the ground space that conventional farming uses. Keltie said it was not a replacement for traditional New Zealand farming yet, but was part of its future.

Eeca chief executive Andrew Caseley said the authority's intention in running the Gen Less campaign was to mobilise New Zealanders to be world leaders in clean and clever energy use.

Companies that have already joined Gen Less, include Westpac, Countdown, New Zealand Post, Stuff, Wishbone Design, Ecostore, Lewis Road, and Ethique.

"Less" refers to reducing greenhouse gas emissions from energy use. People could join the campaign by walking their children to school, switching to a more efficient car such as an EV, buying sustainable goods and services, and using LED bulbs, he said.


3 thoughts on &ldquo Economic Viability of Vertical Farming: Overcoming financial obstacles to a greener future of farming &rdquo

Krista, this is so fascinating! With the DukeImmerse about food last semester, we discussed indoor/vertical farming a little bit and I definitely found myself on the ‘pro’ side of the argument. As you articulate very well, vertical farming gives us so much potential for high-efficiency food production. In fact, I wonder if there is a way to decrease the necessity of LEDs by building these “farms” in a way that allows as much sunlight in as possible. I’m also curious if we could reduce land costs by building these more in suburbs rather than in urban centers. The one concern that a government official in the Central Valley of CA brought up to us was that the land formerly used for conventional farming would more-than-likely be converted into residential or commercial buildings or other impervious surfaces. Currently, farms in the outskirts of suburban areas already do so much to reduce flood risk and by eliminating them, potential damage would be even higher. That said, though, if there were a way to ensure the conversion of this land into forest, I would be so excited about this technology! The one other aspect of vertical farming that I struggle with is that I love how much different regions take ownership over certain products and I find seasonality to be such a beautiful thing in food. Vertical farming would certainly reduce or eliminate these things, but it is nice to have a mango in December that only travelled a few miles!

I think it is interesting to think about the political and lobbying power that big agriculture has and how that could effect the transition to vertical farming. You laid out the costs and benefits really nicely along with our country’s need to adopt more innovative methods of farming and the obstacles that are in place. I think another facet of this topic is also taking into account the power that large broadacre farms have and how this could be another obstacle and could impact legislation and funding that support vertical farming innovations.

Is there any research into “home” vertical farming systems? It would be interesting to see that, if the systems exist at an affordable price, if city dwellers in apartments would begin to utilize these systems in their own apartments. While this isn’t the exact problem addressed, it would be something interesting to look into.

Gee 'n antwoord Kanseleer antwoord

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Urban Farming Model Takes Off In Boston Suburb

Canney, a resident of the Boston suburb of Needham, MA, noticed that most of the yard space in her neighborhood was being used to grow lawns. Interested in pursuing her dream of farming, she started talking to friends about converting some of this valuable private outdoor space to food production.

The idea caught on, and neighbors approached her with requests to convert their lawns into viable vegetable gardens. Thus The Neighborhood Farm was born.

Currently farming two thirds of an acre across six different gardens (plus a 3 acre field) within a 15-minute driving loop of one another, Canney grows a wide variety of herbs, cut flowers and vegetables without synthetic pesticides, diversifying each plot and rotating crops from year to year.

Neighbors who donate their land receive credit at The Neighborhood Farm's local farmer's market locations and fresh produce from their own backyards.


Kyk die video: Tokyos Akihabara Cute Maid cafe Girls at night (Januarie 2022).